Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Salmenrannan info-tv:n sijoituspaikka

MliDno-2018-224

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kahvila-Ravintola Salmenranta lopetti toimintansa 20.9.2020. Salmenrannan tiloissa on edelleen yksi Suomenniemen info-televisioista.

Päätösehdotus

Suomenniemen aluejohtokunta päättää siirtää Salmenrannan info-tv Suomenniemen kirjastoon. Aluejohtokunnan puheenjohtaja hoitaa siirron talkootyönä, kun asia on selvitetty kirjastonhoitajan kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Kahvila-ravintola Salmenrannan toiminta on saanut jatkajan joulukuussa 2020 uusien yrittäjien toimesta. Suomenniemen aluejohtokunta päättää, että Info-tv jää edelleen Kahvila-ravintola Salmenrantaan, eikä sitä siirretä kirjastoon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.