Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 2.2.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Korhonen ja Terttu Tarhonen.

Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Korhonen ja Terttu Tarhonen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Helena Harmonen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.