Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kyläpaattitoiminnan jatko

MliDno-2018-1735

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi
Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Kuvaus

Suomenniemellä otettiin käyttöön kyläpaatit vuonna 2019. Toimintaa hoiti kumppanuussopimuksella käytännön tasolla Jamikat Oy.
Kyläpaattitoimintaa varten tehty kumppanuussopimus uusitaan vuodelle 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy kokouksessa esitetyn sopimusluonnoksen omalta osaltaan ja valtuuttaa puheenjohtajan allekirjoittamaan sen aluejohtokunnan puolesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Selvitetään mahdolliset kyläpaattien vuokraustoiminnan jatkajat aluejohtokunnan seuraavaan kokoukseen mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.