Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Aluejohtokuntien strategiset hankkeet vuonna 2021/Suomenniemen aluejohtokunta

MliDno-2020-2454

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnassa on keskusteltu sähköpostitse vuoden 2021 strategisista hankkeista. Strategisiksi hankkeiksi esitettiin

  • 1) Irja Hannosen -polun kunnostamista ja
  • 2) markkinointiesite toteuttamista.
     

Aluejohtokunnan puheenjohtaja Antti Pakarinen on esitellyt hanke-esitykset aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisessä palaverissa 7.1.2021. Näihin kahteen hankkeeseen on esitetty käytettävissä yhteensä 13.000 euroa. Aluejohtokuntien strategiset hanke-esitykset hyväksytään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessa 20.1.2021.

Hankkeiden toteutus:

1) Toteutus tarkentuu yhteistyöneuvottelujen kautta, mukana Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut ja Metsät ja vesialueet -yksikkö, Karkauksen kyläyhdistys sekä Suomenniemen aluejohtokunta

2) Toteuttajana Käenjälki ry, jonka kanssa tehdään erillinen kumppanuussopimus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Nina Jussi-Pekka saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.