Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tiedoksi

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Kirkonkyläntien pientareen levennysesitys Etelä-Savon ELY-keskukselle: kaupungin liikennesuunnittelija Eija Yli-Halkola on kirjannut asian Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteena. Asia tulee esille liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen työkokouksessa, jossa on mukana myös ELY-keskuksen edustus.
     
  • 6.3.2019 järjestetyn aluejohtokuntien puheenjohtajien palaverin päätökset: Suomenniemen aluejohtokunnan osalta vuodelle 2019 lisähankkeena hyväksyttiin siirrettävissä oleva 24m^2 esiintymislava katoksineen. Lisäksi tiedoksi annettiin hankintasäännön muutos, jonka mukaan alle 6000 € (alv 0 %) hankinnoista ei tarvita erillistä viranhaltijapäätösta vaan aluejohtokunnan päätös riittää. Hankinnat on edelleen tehtävä hankintasäännön mukaisesti.
     
  • Mikkelin aluejohtokuntien yhteinen aloite entisten liitoskuntien siisteyden parantamiseksi: kaikki viisi aluejohtokuntaa ovat allekirjoittaneet Suomenniemen aluejohtokunnan käynnistämän aloitteen. Aloite on jätetty Mikkelin kaupunginhallitukselle osoitettuna kirjaamoon 11.3.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.