Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Suomenniemi-paidat ja sukat

MliDno-2018-2400

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta hankki syksyllä 2017 Suomenniemi-tekstilogolla varustettuja paitoja aluejohtokunnan jäsenille ja varajäsenille. Paitoja on kyselty toistuvasti saataville yleisemminkin. Paidat toimisivat alueen markkinointina. Niitä voitaisiin myös jakaa muistamislahjana vieraille sekä käyttää tapahtumissa palkintoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta sopii Mikkelin kaupungin viestinnän ja kaupungin sopimustahona toimivan mainostoimisto Avidlyn kanssa paidoissa ja sukissa käytettävän, kaupungin uuden brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaisen Mikkelin Suomenniemen logon suunnittelusta.

Suomenniemen aluejohtokunta selvittää yhteistyömahdollisuuksia Suomenniemen alueella, jotta Suomenniemi-tekstilogolla varustettuja paitoja ja sukkia saataisiin näkyville muun muassa tapahtumiin sekä muutoin paikallisten toimijoiden kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markkinointisuunnittelija Emmi Eronen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.