Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Suomenniemen aluejohtokunnan toimenpidesuunnitelma v. 2019

MliDno-2017-1946

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta valmisteli kokouksessa 28.1.2019 hyväksytyn toimintasuunnitelman pohjalta toimenpidesuunnitelman vapaaehtoisessa palaverissa 19.2.2019. Palaverissa olivat paikalla Antti Pakarinen, Helena Harmonen ja Terttu Tarhonen. Toimenpidesuunnitelma esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy kokouksessa esitetyn toimenpidesuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.