Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Keskustelutilaisuuden 26.3.2019 yhteenveto

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Suomenniemen aluejohtokunta järjestää kokouspäivänä 26.3.2019 ennen kokousta klo 17:30–18:30 keskustelutilaisuuteen alueen asukkaille. Tilaisuudessa keskustellaan aluejohtokunnan kuluvan vuoden hankkeista ja aloitetaan vuoden 2020 hankkeiden ideointi. Asukkailla on tilaisuudessa myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja ajatuksia yleisesti Suomenniemen alueen asioista. Suomenniemen aluejohtokunta käy läpi ja kirjaa muistiin ennen kokousta pidetyssä yleisessä keskustelutilaisuudessa esille nousseet asiat. Tarvittaessa aluejohtokunta päivittää toimenpidesuunnitelmaa (oma pykäkänsä) tilaisuudessa saatujen kommenttien ja ideoiden pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi keskustelutilaisuudesta laadittu muistio.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.