Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Aloiteluonnos julkisen liikenteen parantamiseksi entisten liitoskuntien alueella / Suomenniemen aluejohtokunta

MliDno-2019-689

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen julkinen liikenne on vähäistä ja aikataulujen osalta heikosti tarpeita vastaavaa. Tämä asia on noussut esille toistuvasti aluejohtokunnan järjestämissä avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Esimerkkejä puutteista koskien Suomenniemen aluetta:

  • Waltti-liikenne, reitit:

“Lipulla voi tehdä matkoja päivässä rajattomasti. Lipputuote on voimassa koko kaupungin alueella eli lipulla voi matkustaa kaikissa Waltti -liikenteissä matkustusvyöhykkeillä A-E.” (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-2/peruskoululaisten-maksuton-joukkoliikenne, viitattu 16.3.2019)

Tämä ei pidä paikkaansa. Entisen Suomenniemen kunnan alueella on kyliä ja alueita (Esim. Kiesilän kylä), jotka kuuluvat vyöhykkeeseen F. Vyöhyke F ei kuulu Waltti -liikenteen piiriin. Vyöhykkeet tulisi rajata ja pysäkit sijoittaa niin, että kaikki Mikkelin kaupungissa asuvat pystyisivät hyödyntämään Waltti -liikennettä.

  • Waltti-liikenne, aikataulut:

Tällä hetkellä käytettävissä on yksi vuoro Suomenniemi-Ristiina-Suomenniemi. Tämä vuoro soveltuu aikatauluiltaan huonosti asiointiin. Suomenniemi puuttuu asioinnin kutsujoukkoliikenteen piiristä kokonaan. (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-2/joukkoliikenteen-aikataulut/mikkelin-maaseutuliikenne, viitattu 16.3.2019)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta laatii aloiteluonnoksen julkisen liikenteen tarjonnan ja kysynnän selvittämiseksi entisen Suomenniemen kunnan alueella. Aloiteluonnos lähetetään Haukivuoren, Anttolan, Ristiinan ja Mikkelin pitäjän aluejohtokunnille tiedoksi ja laaditaan lopullinen aloite yhteistyössä mukaan lähtevien aluejohtokuntien kanssa. Annetaan puheenjohtajalle oikeus hyväksyä ja allekirjoittaa lopullinen aloite Suomenniemen osalta ilman erillistä jatkokäsittelyä kokouksessa. Lopullinen aloite osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnalle heti sen valmistuttua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren, Anttolan, Ristiinan ja Mikkelin pitäjän aluejohtokunnat, aluekoordinaattori Aino-Maija Laitinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.