Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Toimenpidesuunnitelma 1.3.-30.6.2020

MliDno-2017-1946

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan toiminta perustuu hallintosääntöön sekä vuonna 2017 laadittuun strategiaan. Vuosittain tehdään toiminta/toimenpidesuunnitelma, jota tarkennetaan tarpeen mukaan vuoden aikana.

Kuluvana vuonna meneillään oleva aluejohtokuntatoiminnan kehittäminen voi vaikuttaa tulevan vuoden toimintaan siinä määrin, että toimintasuunnitelma ajalle 1.7.2020 - 31.12.2020 tehdään myöhemmin tänä vuonna.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy kokouksessa esitetyn ja mahdollisesti tarkennetun toimenpidesuunnitelman aluejohtokunnan toimintaa ohjaavaksi ajalle 1.3.2020 - 30.6.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.