Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Metsätähden yhteisöllisen asumisen yksikön valmistelun tilanne
  • Seuraava aluejohtokuntamallin kehittämispalaveri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.