Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Sähköiseen pöytäkirjantarkastukseen siirtyminen

MliDno-2018-1140

Kuvaus

Kaupungin sähköisessä asiankäsittelyjärjestelmässä on mahdollista lähettää pöytäkirjat sähköisesti hyväksyttäväksi. Sähköisestä pöytäkirjantarkastuksesta saatavien taloudellisten hyötyjen lisäksi toimintamalli nopeuttaa ja helpottaa pöytäkirjantarkastuksen jälkeisiä työvaiheita. Kun tarkastamista ei tehdä tulostetusta paperiasiakirjasta, tarkastaminen ei ole enää sidottu tiettyyn paikkaan ja sen aukioloaikaan. Tämä vähentää kulkemista ja aikataulujen sovittelemista. Tarkastamisen voi tehdä missä tahansa.

Tavoitteena on, että sähköinen hyväksymismenettely otetaan käyttöön pöytäkirjantarkastuksessa valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa vuoden 2018 aikana. Käyttöönotto aloitetaan kokeilemalla ja keräämällä kokemuksia kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallitus päätti, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön kaupunginhallituksessa kokeiluna 1.6.2018 alkaen ja kokeilun tulosten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Kokeilu on onnistunut kaupunginhallituksessa, kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa hyvin, jonka vuoksi sähköinen pöytäkirjantarkastus voidaan ottaa käyttöön myös aluejohtokunnissa.

Ohje sähköisestä tarkastamisesta on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön aluejohtokunnassa seuraavasta kokouksesta alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Mikkelin kaupungin asiakirjahallintopäällikkö Max Mustapää perehdytti ennen kokouksen alkua kokoukseen osallistujat sähköiseen pöytäkirjan tarkastamiseen.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.