Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon maanantaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Kauria ja Susanna Rusakko.

Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Kauria ja Susanna Rusakko. Kokouksen sihteeriksi valittiin Helena Harmonen.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.