Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Merkittiin tiedoksi aluejohtokunnalle toimitettu kumppanuuskehittäjä Seija Korhosen laatima kumppanuuspöytämallin aineisto.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.