Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 20.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Suomenniemen aluejohtokunnan ylläpitovastuut 6-12/2021

MliDno-2021-2515

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan jäsenet ovat kuluneen toimikauden aikana ylläpitäneet talkootyönä seuraavia palveluita:

  • www.suomenniemi.fi -nettisivut
  • Pitäjän info-tv:t
  • Sosiaalisen median tilit (Facebook, Instagram)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää, että nykyiset ylläpitäjät (Antti Pakarinen, Helena Harmonen) jatkavat palvelujen ylläpidon käytännön toimia vuoden 2021 loppuun asti. Seuraavan vuoden osalta päätöksen palvelujen jatkosta tekee seuraava aluejohtokunta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.