Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 20.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 24.6.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Kauria ja Terttu Tarhonen.

Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terttu Tarhonen ja Risto Korhonen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Helena Harmonen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.