Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 20.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Luettelo Suomenniemen aluejohtokunnan hallinnassa olevasta irtaimesta omaisuudesta

MliDno-2020-1130

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan hallintaan on kuluneen toimikauden aikana kertynyt säilytettävää / ylläpidettävää irtaimistoa mm. erilaisten hankkeiden kautta. Irtaimistosta on tehty luettelointi säilytyspaikkoineen sekä muine yksityiskohtineen. Luettelo esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.