Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Suomenniemen aluejohtokunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2022

MliDno-2021-4076

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan käyttösuunnitelmaksi on esitetty:

Hankkeet 15 000
Kohdeavustukset 6 000
Yhteistyösopimukset 4 300
Hallinto 13 700
Yhteensä 39 000

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2022 ja laaditaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma laaditaan aluejohtokunnan seuraavaan kokoukseen mennessä.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan vuosittainen toimintasuunnitelma laaditaan vuoden 2022 alussa tehdyn strategiatyön pohjalta. Toimintasuunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää ja/tai muokata vuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Toimintasuunnitelma päivitetään puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimesta 12.5.2022. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Käyttösuunnitelman kohdeavustuksia ja yhteistyösopimuksia koskien päätettiin, että jatkossa Suomenniemen aluejohtokunnan päätöksissä ja yhteistyösopimuksissa määritellään ajankohta, johon mennessä kohdeavustusten saajien ja yhteissopimuskumppaneiden on laskutettava Suomenniemen aluejohtokuntaa.

Muutettu esitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan vuosittainen toimintasuunnitelma laaditaan vuoden 2022 alussa tehdyn strategiatyön pohjalta. Toimintasuunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää ja/tai muokata vuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.