Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Suomenniemen aluejohtokunnan toiminnan strategia 2021-2025

MliDno-2021-3458

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta järjesti 11.11.2017 osana aluejohtokunnan strategian suunnittelua yhteisen suunnittelupäivän, johon kutsuttiin alueen eri toimijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Päätetään strategiasuunnittelupäivän järjestämisestä alkuvuodesta 2022.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta päätti järjestää strategiasuunnittelupäivän helmi-maaliskuussa Mutterituvalla, tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin. Tilaisuuteen kutsutaan alueen eri toimijoita.

 

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan jäsenet ja varajäsenet ovat kokoontuneet kaksi kertaa strategiatyön suunnittelupalaveriin, suunnittelutyö jatkuu 3.2.2022.

Tavoitteena on saattaa strategiatyön suunnitteluvaihe helmikuun aikana valmiiksi, jonka jälkeen sovitaan keskustelutilaisuus suomenniemeläisille ja alueen muille toimijoille sekä vapaa-ajan asukkaille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin. Lisäksi tarkennettiin aikataulua seuraavasti: Tavoitteena on saattaa strategiatyön suunnitteluvaihe helmikuun aikana valmiiksi, jonka jälkeen pyydetään lausunnot kaikilta aluejohtokunnan jäseniltä sekä aluejohtokunnan nimeämältä strategiaryhmältä. Tämän jälkeen sovitaan keskustelutilaisuuden järjestämisestä suomenniemeläisille ja alueen muille toimijoille sekä vapaa-ajan asukkaille.

 

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on saanut valmiiksi toiminnan strategian 2022-2025, joka esitellään strategiatyöryhmälle, Suomenniemen toimijoille / kyläläisille. Toiminnan strategia on tarkoitus esitellä myös kaupunkikehityslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää aluejohtokunnan toiminnan strategian esittelemisestä strategiatyöryhmälle sekä Suomenniemen toimijoille/kyläläisille, sovitaan ajankohta ja paikka.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta päätti esitellä toiminnan strategian Mikkelin kaupungin kaupunkikehityslautakunnalle tiistaina 3.5.2022, strategiatyöryhmälle ja Suomenniemen toimijoille/kyläläisille torstaina 5.5.2022 klo 18–20 Lounaskahvila Niementähdessä.

 

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on saanut valmiiksi toiminnan strategian vuosille 2022–2025. Toiminnan strategia esiteltiin 5.5.2022 järjestetyssä tilaisuudessa Suomenniemen toimijoille ja kyläläisille. Hyvän vastaanoton saaneeseen tilaisuuteen osallistui lähes 30 suomenniemeläistä.

Suomenniemen aluejohtokunnan puheenjohtaja on tiedustellut mahdollisuutta esitellä toiminnan strategia kaupunkikehityslautakunnalta, mutta vastausta ei ole saatu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy laaditun toiminnan strategian.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkikehityslautakunta, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.