Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 27.5.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terttu Tarhonen ja Vesa Erkkilä.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terttu Tarhonen ja Kari Kauria. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.