Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 19.5.2022

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.