Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Varapuheenjohtaja Vesa Erkkilä avasi kokouksen kello 18.03 ja toimi kokouksen puheenjohtaja koko kokouksen ajan.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.