Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 15.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Suomenniemen aluejohtokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 (lisäpykälä)

MliDno-2016-1967

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2017 talousarviosta tulee antaa esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen –valtuustolle 25.9.2016 mennessä. Liitteenä talousarviopohja vuodelle 2017 ja toteutuma 10.9.2016 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Aluejohtokunta esittää Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen liitteen mukaisena. Investointi- ja peruskorjauskohteet vuodelle 2017 esitetään 7.4.2016 teknisen johdon kanssa pidetyn neuvottelun mukaisena;

  1. Toimintakeskus Metsätähden pihan päällystäminen.
  2. Palvelutalon laajennuksen suunnittelun käynnistäminen.
  3. Etätyöpisteen rakentaminen Suomenniemitalon kiinteistöön vapaa-ajan asukkaille.
  4. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Hovintien risteys-Puolmatka.
  5. Aikaisemmin esitettyjen liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden toteutus - Tien 13 ja Hietakankaantien risteyksen merkitseminen ja ohituskieltomerkinnät - 60 km nopeusrajoitusmerkin siirtäminen jätevesipuhdistuslaitoksen kohdalle ja taajamamerkin siirto/40 km rajoitus Hovintien risteykseen - Valtatie 15 ja Mäntyharjuntie 381 risteysalueen valaiseminen ja kaistamerkintöjen tekeminen risteysalueelle.
  6. Irjan polun ja Saarajärven kierroksen luontopolun kunnossapito.
  7. Valokuituyhteyksien rakentaminen tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi.
  8. Osoitetietojärjestelmän päivittäminen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, tekninen toimi