Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Aluejohtokuntien tapaaminen 9.11.2022
  • Seuraava aluejohtokuntien tapaaminen 22.11.2022 klo 9-11 Teams

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Edellä olevien asioiden lisäksi saatettiin tiedoksi:

  • Kaupunginvaltuuston päätökset 14.11.2022
  • Päätös koulun teknisen tilan käytöstä

 

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.