Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Susanna Rusakko ja Vesa Erkkilä.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 22.11.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.