Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Kahvila-ravintola Salmenrannasta on siirretty kesän aikana info-TV ja esitteet Lounaskahvila Niementähteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Edellisen asian lisäksi saatettiin tiedoksi seuraavat asiat:

  • Vetoomus Mikkelin kaupungin päättäjille Suomenniemen kirjaston säilyttämisen puolesta
  • Kyläpaattien vuoraus, yhteenveto kesästä 2022
  • Viljelypalstat, yhteenveto kesästä 2022
  • Suomenniemelle vuonna 2022 syntyneiden lasten muistaminen

 

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.