Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Suomenniemen koulun teknisen tilan iltakäyttö

MliDno-2022-4780

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen kävi kesällä kiertämässä Suomenniemen kiinteistöjä aluejohtokunnan edustajien kanssa. Kierroksella tuli puheeksi koulun teknisen käsityön tilat ja niiden hyödyntäminen iltakäytössä. Jarkko Hyttinen on käynyt keskustelua koulun rehtorin, kansalaisopiston rehtorin ja palvelupäällikön kanssa. Kaikilla oli selkeä tahtotila, että asia saadaan varmasti järjestymään ja tilat saadaan käyttöön. Jotta tilat voidaan luovuttaa kuntalaisten käyttöön, niin siihen tulee nimetä vastuutaho, joka ohjaa ja valvoo toimintaa. Kansalaisopiston ei kannata järjestää tähän kurssia, koska osallistujamäärä on oletettavasti sen verran pieni. Eli riittää kun joku tulevista tilan käyttäjistä perehdytetään koneisiin ja laitteisiin sekä sovitaan pelisäännöt niin avain voidaan luovuttaa tälle vastuutaholle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta kartoittaa mahdollisia käyttäjiä ja sen, löytyykö heidän joukostaan vastuuhenkilö/-henkilöt tehtävään. Lisäksi pyydetään kiinteistöjohtajalta tarkemmat yhteiskäytön pelisäännöt.

Päätös

Hyväksyttiin. Vastuuhenkilöksi nimettiin Vesa Erkkilä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.