Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Suomenniemen aluejohtokunnan yhteistyösopimukset 2022, esiintymiskatos

MliDno-2022-642

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnalla on hallussaan hankkimansa siirrettävä esiintymislava katoksineen. Lavaa on lainattu alueen yhdistyksille tapahtumien järjestämisen tueksi. Lava sekä katos vaativat ylläpitoa ja huoltoa. Ylläpitoa hoitamaan tarvitaan aluejohtokunnan ulkopuolinen toimija.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta tiedustelee paikallisilta yhdistyksiltä halukkuutta kyseiseen toimintaan. Yhdistys hoitaisi myös lavan ja katoksen varaustoiminnan. Yhdistystoimijan olisi mahdollista periä näistä sopimuksessa erikseen määriteltävän suuruista vuokraa omaan lukuunsa toimintansa tueksi sekä kattaakseen vähäiset korjaus-/huoltokulut. Suuremmista korjaus-/uusimistarpeista sovittaisiin erikseen aluejohtokunnan kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.