Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2022 hankkeiden tilanne

MliDno-2021-4146

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan hankkeiksi on esitetty:

 • Tennis-/padel-ulkokentän kehittämissuunnitelma (5.000 €)
 • Laavujen (Valkamalahden uimarannan laavu, Halisenrannan laavu, Vehkalahden laavu, Kaakkolammen laavu) kuntotarkastus ja kunnostaminen (5.000 €)
 • Juhla- ja tapahtumavalaistus Suomenniemen alueelle (5.000 €)

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy hankkeet vuodelle 2022 ja sovitaan hankkeiden vastuuhenkilöistä ja aikatauluista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Suomenniemen aluejohtokunta nimesi hankkeiden vastuuhenkilöt ja sopi aikatauluista seuraavaa:

 • Tennis-/padel-ulkokentän kehittämissuunnitelma – Lasse Kurvinen ja Vesa Erkkilä, vuoden 2022 aikana
 • Laavujen kuntotarkastus ja kunnostaminen – Helena Harmonen ja Minna Kiesilä, kevään-kesän 2022 aikana
 • Juhla- ja tapahtumavalaistus Suomenniemen alueelle – Rauno Kurtén, Lasse Kurvinen ja Vesa Erkkilä, marraskuun 2022 loppuun mennessä

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Käydään läpi Suomenniemen aluejohtokunnan hankkeiden tilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
 • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
 • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Käydään läpi Suomenniemen aluejohtokunnan hankkeiden tilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin hankkeiden tilanne seuraavasti:

Tennis-/padel-ulkokentän kehittämissuunnitelma

 • Hankkeeseen varattua rahoitusta ei pystytä käyttämään vuoden 2022 aikana. Aluejohtokunta tarkastelee muiden hankkeiden toteutumista ja kustannuksia. Mikäli muut hankkeet vaativat lisärahoitusta, tulee aluejohtokunta esittämään lisämäärärahaa käyttämättömistä hankerahoista.

 

Laavujen kuntotarkastus ja kunnostaminen

 • Laavuilla on tehty kuntotarkastus kevään aikana. Halisen laavulla on tehty kuntotarkastuksen mukaiset kunnostustyöt Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelujen toimesta. Muiden laavujen osalta kunnostustöistä pyydetään tarjoukset kuntotarkastuksen mukaisesti. Kunnostetut laavut ovat myös osa Suomenniemen kyläpaattien vuokraustoimintaan laadittavaa reittiehdotussuunnitelmaa.

 

Juhla- ja tapahtumavalaistus Suomenniemen alueelle

 • Päätettiin lähettää tarjouspyynnöt 13.9.2022 juhla- ja tapahtumavalaistuksen toteuttamisesta. Tavoitteena on, että juhla- ja tapahtumavalaistus valmistuu viimeistään viikolla 50. Selvitetään, pystytäänkö toteutus saamaan valmiiksi jo Suomenniemen Joulukatu-tapahtumaan 19.11.2022 mennessä. Suomenniemen aluejohtokunta pyytää päivitetyn tarjouksen Etelä-Savon Energia Oy:ltä pylväiden pistorasia-asennuksista.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.