Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Suomenniemen aluejohtokunnan viestintäsuunnitelman täydentäminen

MliDno-2022-1454

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta laatii viestintäsuunnitelman. Viestintäsuunnitelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä, jotka tukevat Suomenniemen aluejohtokunnan strategiassa määriteltyä tavoitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta valitsee työryhmän, joka valmistelee viestintäsuunnitelman.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Erillistä työryhmää ei nimetä, vaan viestintäsuunnitelman valmistelun vastuuhenkilöksi nimettiin Vesa Erkkilä.

Muutettu esitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta käy läpi Vesa Erkkilän laatiman viestintäsuunnitelman.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta täydentää ja tarkentaa viestintäsuunnitelmaa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.