Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  • Suomenniemen aluejohtokunta keskustelee alustavasti toimintastrategian mukaisista hankkeista vuodelle 2023.
  • Suomenniemen aluejohtokunta sopii seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta käsitteli seuraavia asioita:

  • Suomenniemen aluejohtokunta keskusteli alustavasti toimintastrategian mukaisista hankkeista vuodelle 2023.
  • Suomenniemen aluejohtokunta sopi seuraavan kokouksen ajankohdasta. Suomenniemen aluejohtokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 21.9.2022 klo 18. Kokous pidetään Teams-kokouksena, kokousasiana Juhla- ja tapahtumavalaistus, yhteenveto saapuneista tarjouksista ja tarjouksen hyväksyminen.
  • Keskustelutilaisuuden järjestäminen. Aluejohtokunta keskusteli kyläläisten kutsumisesta yhteisen keskustelutilaisuuteen, joka järjestetään loppuvuoden aikana. Seuraavassa kokouksessa päätetään tilaisuuden ajankohdasta sekä sisällöstä.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.