Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kauriansalmen vierasvenelaiturin kunto (lisäpykälä)

MliDno-2022-4939

Kuvaus

Kauriansalmessa oleva, kaupungin omistama, vierasvenelaituri kaipaa kiireellistä kunnostusta. Osa laiturilaudoista on lahonnut, samoin osa laiturin reunalaudoista.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungin satamien ylläpidosta vastaavalle taholle Kauriansalmen vierasvenelaiturin kunnostustarpeen.

Tiedoksi

Yhdyskuntatekniikan valvoja Matti Kaira

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.