Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Halisen entisen koulukiinteistön piha- ja ranta-alueen epäsiisteys

MliDno-2020-1435

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnalle on esitetty huoli Halisen entisen koulun kiinteistön (Salmela 491-506-2-47, Karkauksentie 254, Suomenniemi) piha- ja ranta-alueiden roskaisuudesta ja epäsiisteydestä. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde, johon liittyy maisemallisia ja rakennushistoriallisia arvoja. Kiinteistöllä on vuonna 1938 valmistunut koulurakennus sekä muita pienempiä rakennuksia ja rakennelmia. Opetustoiminta Halisen koulussa loppui vuonna 2002, jonka jälkeen kiinteistö siirtyi yksityisomistukseen.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on käsitellyt 16.6.2022 pitämässään kokouksessa ympäristötarkastajalle tehdyn ilmoituksen (§ 60 Roskaantuminen kiinteistöllä; Suomenniemi, Mikkeli).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.