Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Esitys venelaiturin rakentamiseksi Koulunrantaan

MliDno-2022-4779

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnalle on tehty esitys vierasvenelaiturin rakentamiseksi Koulunrantaan. Venelaituri palvelisi veneilijöitä, jotka haluavat asioida ja käyttää kirkonkylän palveluja, mm. kaupassa käynti ja liikuntaharrastukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta päättää selvittää toimenpiteet Koulunrannan virallisen uimarannan lakkauttamiseksi ja vierasvenelaiturin rakentamiseksi määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Päätös

Puheenjohtaja muutti esitystä seuraavasti: Suomenniemen aluejohtokunta päättää selvittää toimenpiteet Koulunrannan virallisen uimarannan muuttamisesta vierasvenelaituripaikaksi, selvitetään Mikkelin kaupungin rakentamisen määräykset ja ohjeet.

Muutettu esitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.