Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Esitys biojäte- ja muovinkeräysastioiden saamiseksi Suomenniemelle

MliDno-2022-4778

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnalle on tehty esitys alueellisen biojätteen keräyspisteen sekä muovinkeräysastioiden saamiseksi Suomenniemelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta päättää kysyä Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselta sähköpostitse toimintaohjeita biojätteen keräyspisteen sekä muovinkeräysastioiden saamiseksi Suomenniemelle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.