Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Aluejohtokuntien tapaaminen 14.10.2021
  • Kulttuurin unelmavuosi -työpaja 19.10.2021
  • Kaupunkistrategiatyöpaja 20.10.2021
  • Laiturilla-Foorumin webinaari: Monipaikkainen työ muuttaa mökkeilyä 17.11.2021 klo 13–15

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.