Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Talouden seuranta 9/2021, Suomenniemen aluejohtokunta

MliDno-2021-1166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Kuvaus

Käydään läpi Suomenniemen aluejohtokunnan taloudellinen tilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Todetaan Suomenniemen aluejohtokunnan taloudellinen tilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.