Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Suomenniemen palvelutarjonta

MliDno-2021-4166

Valmistelija

  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Kartoitetaan Suomenniemellä olemassa olevia palveluja sekä palvelutarpeita/toimintoja ja niiden nykytilannetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta kartoittaa olemassa olevia palveluja sekä palvelutarpeita/toimintoja ja niiden nykytilannetta.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta päätti järjestää erillisen työpajan 9.12.2021 klo 17, johon kutsutaan myös aluejohtokunnan varajäsenet.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.