Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Suomenniemen aluejohtokunnan strategiatyö

MliDno-2021-3458

Valmistelija

  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta järjesti 11.11.2017 osana aluejohtokunnan strategian suunnittelua yhteisen suunnittelupäivän, johon kutsuttiin alueen eri toimijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Päätetään strategiasuunnittelupäivän järjestämisestä alkuvuodesta 2022.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta päätti järjestää strategiasuunnittelupäivän helmi-maaliskuussa Mutterituvalla, tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin. Tilaisuuteen kutsutaan alueen eri toimijoita.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.