Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 15.11.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Kiesilä ja Susanna Rusakko.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Rusakko ja Terttu Tarhonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.