Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Sotakoulutyöryhmä / Ristiina - Seura, kohdeavustus

MliDno-2016-2245

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on entisöidä Ristiinan Sotakoulu ja tehdä siitä yhdistysten yhteinen toimintatila. Hankkeessa on mukana 10 yhdistystä. Tukea yhdistys hakee 14 560 euroa, joka muodostuu kolmesta eri osiosta

a) rakennuksen hirsien uusinta 4 560 euroa,
b) arkkitehti-suunnittelu sekä korjaus- ja entisöintisuunnittelu 7 000    
     euroa,
c) Sotakoulun puiston kunnostus 3 000 euroa.

Tarkemmat tiedot ovat liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että hanketta tuetaan enintään 4 560 eurolla hirsien uusimiseen. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ristiina-Seura ry, Pönniö Merja