Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Himalanpohjan kylät ry, yleisavustus

MliDno-2016-2239

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Himalanpohjan kylät ry hakee aluejohtokunnalta yleisavustusta toimintansa tukemiseen 450 euroa. Yleisavustuksia haettaessa hakemukseen on liitettävä toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja toimintasuunnitelma, sekä talousarvio hakuvuodelta. Yleisavustusta myönnetään vain rekisteröidylle yhdistykselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta myöntää yhdistykselle yleisavustusta 450 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Himalanpohjan kylät ry, Pönniö Merja