Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry:n pikkujoulumatka Orilammen majalle, kohdeavustus

MliDno-2016-2283

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläkeliitto Ristiinan yhdistys ry hakee aluejohtokunnalta tukea linja-autokuljetuksen osalta pikkujoulumatkaamme Orilammen majalle. Tapahtuma on 30.11.2016 ja perinteisesti meillä on ollut väkeä noin 100 henkilöä, viime vuonna 140 henkilöä. Meillä Ristiinassa ei tällä hetkellä ole tilaa johon ko. ryhmä sopisi ja näin ollen joudumme lähtemään matkalle. Anomme avustusta kahden linja-auton osalta a) 455 € yhteensä 910 €.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukea maksetaan enintään 682,50 euroa toteutuneista kustannuksista (75 %). Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eläkeliitto Ristiinan yhdistys ry, Pönniö Merja