Ristiinan aluejohtokunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Todettiin, että Brahentien varteen on tullut uudet valot. Yksi valo asennettu väärinpäin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.