Ristiinan aluejohtokunta, kokous 2.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 9.9.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Kolmisoppi ja Tarja Pönniö-Kanerva.

Päätös

Hyväksyttiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jenni Kolmisoppi ja Tarja Pönniö-Kanerva.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 9.9.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.