Ristiinan aluejohtokunta, kokous 2.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  • Ristiinan aluejohtokunnan Facebook-ryhmän perustaminen
  • Liikuntapuistotapahtuman järjestäminen
  • Kumppanuussopimus Ristiinan Urheilijoiden kanssa - tilannekatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin että

  • Ristiinan aluejohtokunta ottaa Facebookin käyttöön. Asiaa valmistelee Tarja Pönniö-Kanerva Tmi Hellotin kanssa.
  • Liikuntapuistotapahtuma toteutetaan puiston virtuaalisella esittelyllä.
  • Aluejohtokunnan seuraava kokous pidetään alkuperäisestä aikataulusta poiketen 11. marraskuuta 2020.
     

Lisäksi todettiin, että Ristiinan Urheilijoiden kanssa tehdystä kumppanuussopimuksesta, että Ristiina-paidat ovat käyneet hyvin kaupaksi. Paitoja on painatettu lisää.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.