Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ristiinan aluejohtokunnan yleisavustus - Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaosto

MliDno-2017-1979

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaosto hakee 25 000 €:n suuruista kohdeavustusta Anne Mäkeläisen Amatsoni tilateokseen. Tilateoksen sijoituspaikka on Ristiinan tieliittymän alue, jotta se tavoittaa alueelle tulevia matkailijoita myös muille Ristiinan taajaman nähtävyyksille. Hakemus liitetty oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta puoltaa hakemusta ja esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että se myöntää 25 000 €:n suuruisen kohdeavustuksen Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaostolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin kustannusarvion mukaisella summalla 22234,90 €.

Tiedoksi

Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaosto, Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.