Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ristiinan aluejohtokunnan yleisavustus - Vitsiälän kyläseura ry

MliDno-2017-2106

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vitsiälän kyläseura ry hakee Ristiinan aluejohtokunnalta 3500 €:n suuruista yleisavustusta. Yleisavustusta haetaan kylätalon, kentän ja piha-alueen ylläpitokuluihin ja kunnostuksiin (mm. viemäröintityöhön), toiminnallisuuden lisäämiseen, tiedottamiseen sekä kuntalaisille järjestettäviin maksuttomiin tilaisuuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta puoltaa hakemusta, ja esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että se myöntää 3500 €:n yleisavustuksen Vitsiälän kyläseura ry:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vitsiälän kyläseura ry, Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.