Ristiinan aluejohtokunta, kokous 22.3.2023

§ 6 Aluejohtokuntien toimintamalli 2023

MliDno-2022-6128

Valmistelija

  • Hannu Korhonen, hannu27.korhonen@gmail.com
  • Petri Tikkanen, tikkanen.p@gmail.com
  • Jaana Vartiainen, jaanakj.vartiainen@gmail.com

Kuvaus

Mikkelin kaupungin valtuuston päätöksen 14.11.2022 mukaisesti aluejohtokuntien budjettia leikattiin rajusti. Tästä päätöksestä johtuen aluejohtokuntatyölle kartoitettiin uutta mallia aluejohtokuntien ja Mikkelin kaupungin yhteistyönä.

Uudessa mallissa aluejohtokunnat jatkavat osana Mikkelin kaupungin päätöksenteko-organisaatiota ja osana Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintaa. Aluejohtokunnan tehtävät säilyvät samana ja ne jatkavat alueensa edunvalvojina, aktivaattoreina ja tiedonvälittäjinä kaupungille. Virallisten kokousten määrä puolittui, eli jatkossa vuosittain on vain 2 virallista kokousta. Näiden välissä voidaan pitää epävirallisia suunnittelukokouksia, joissa ei kuitenkaan voida tehdä rahaa koskevia päätöksiä.  

Jokaisen aluejohtokunnan vuosibudjetiksi jäi 16.500 euroa, josta kahden kokouksen kulut jäsenille ja kaupungille on muutetun palkkiosäännön mukaisesti 2.000 euroa. Näin ollen yhteistyösopimuksiin ja muuhun toimintaan jää käytettäväksi vuosittain 14.500 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Korhonen, hannu27.korhonen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.