Ristiinan aluejohtokunta, kokous 20.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Korhonen, hannu27.korhonen@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lotta Tuominen ja Heidi Liukkonen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 28.9.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lotta Tuominen ja Markku Heikkinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.